نقطه اشتعال

می پرسی، "پس چه باید کرد؟"
توصیه ی من این است: فکر نکن که می توانی از جنگ جهانی سوم جلوگیری کنی، فکر نکن که می توانی فقر را تغییر بدهی. فقط می توانی خودت را عوض کنی.
 
طمعت را دور بینداز، آینده را دور بینداز، ذهن را دور بینداز، بیشتر عشق بورز، بیشتر قلبت را بگشا و با دلت زندگی کن. و اگر مردمان زیادی اینگونه زندگی کنند، این تنها راه تغییردادن دنیاست.

دنیا را نمی توان مستقیماً تغییر داد، دنیا یک روح ندارد. روح در فرد وجود دارد و تنها افراد هستند که می توانند تغییر کنند. اگر یک محتکر باقی بمانی ، طمعکار، خشن، سرکوب شده، این جامعه ادامه خواهد یافت. و می توانی به گدا پول بدهی و او گدا باقی خواهد ماند، زیرا پول هرگز چیزی را عوض نخواهد کرد. من میلیونرها را دیده ام که هنوز گدا هستند، چنان خسیس هستند که هرچه هم که داشته باشند هیچ فرقی ندارد.
 
اگر تو تغییر کنی، آنوقت اوضاع فرق می کند.
هرچه که می توانی بخشش کن، هرچه که می توانی سهیم شو، ولی فقط با عشق ببخش.
سیاسی فکر نکن که دنیا را تغییر بدهی، وگرنه ناکام خواهی شد.
 
از فکر تغییر دادن دنیا بیرون بیا. هرکاری را که احساس می کنی انجام بده. اگر گدایی را در خیابان می بینی و احساسی در تو بر می خیزد، کاری بکن، هرکاری که احساس می کنی، بکن. نمی گویم که کاری نکن. فقط می گویم که امید نداشته باش که دنیا را تغییر می دهی. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
تنها راه تغییر دادن دنیا، تغییر دادن سطح آگاهی انسان هاست ، و این را تنها می توانی در خودت انجام بدهی. این را نمی توان از بیرون در مورد کسی انجام داد. آری، اگر سطح آگاهی خودت را تغییر بدهی، ارتعاشی ایجاد خواهی کرد که مردم را تغییر خواهد داد، بدون اینکه از آن باخبر شوند، آنان را تغییر خواهد داد.
 
دنیا به محیطی متفاوت نیاز دارد ، نه یک جامعه ی متفاوت، بلکه یک محیط متفاوت. به یک محیط روحانی متفاوت نیاز است. برای همین است که من مستقیماً علاقه ای به تغییر دنیا ندارم. من نمی خواهم شما خدمتکاران جامعه شوید، ماموران تبلیغ یا چیزهایی مانند آن.
من مایلم شما مطلقاً خودخواه شوید.
 
نخست سعی کن بدانی که کیستی: این نخستین گام خودخواهی است.
سپس سعی کن عشق بورزی: این دومین اصل خودخواهی است.
خودت را دوست بدار، تا بتوانی دیگران را دوست بداری.
 
و سومین اصل خودخواهی: لحظه را با خوشی و شادمانی زندگی کن ، و آنگاه چیزی توسط تو شروع می کند به رخ دادن.
تو یک نقطه ی اشتعال می شوی: روندی جهانی آغاز می شود.
 

 
 "اوشو"
/ 3 نظر / 4 بازدید
صبا.ش

زیباترین وناب ترین عشقها تقدیم به سرزمین روح اشو.باشد که نیروی اعجاز افرین عشق ما انسانها را به خود اورد .بسیار زیبا بود .اگر لطف کنید بگویید مربوط به کدامیک از کتابهای اشو است .ممنون

صبا.ش

زیباترین وناب ترین عشقها تقدیم به سرزمین روح اشو.باشد که نیروی اعجاز افرین عشق ما انسانها را به خود اورد .بسیار زیبا بود .اگر لطف کنید بگویید مربوط به کدامیک از کتابهای اشو است .ممنون