طریق عشق

طریق عشق جانا بی بلا نیست

زمانی بی بلا بودن روا نیست

اگر صد تیر بر جان تو آید

چو تیر از شست او باشد خطا نیست

از آنجا هرچه آید راست آید

تو کژمنگر که کژ دیدن روا نیست

سر مویی نمی‌دانی ازین سر

تو را گر در سر مویی رضا نیست

بلاکش، تا لقای دوست بینی

که مرد بی بلا مرد لقا نیست

میان صد بلا خوش باش با او

خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست

کسی کو روز و شب خوش نیست با او

شبش خوش باد کانکس مرد ما نیست

که باشی تو که او خون تو ریزد

وگر ریزد جز اینت خون‌بها نیست

/ 3 نظر / 4 بازدید
در آغوش خداوند

درود بر شما[گل] قبول حق باشه. از طرف دوستان نائب الزیاره بودیم [گل]

آیکا

سلام واقعا زیبا بود سروده شما [گل][دست]

خاک پای مولانا

هو برات در سفر نهان کامنت گذاشتم حتما بخون [لبخند] طریقت مولانا آپ شد یا علی مدد