الله

تو مانند یوسف به چاه و زندان طبیعت و نفس و دنیا فرو افتاده‌ای بلند شو از چاه و زندان خود را نجات بده، یونس روح تو در شکم ماهی‌ کالبد جسمانی تو دارد نابود میشود، برخیز و از خدا یاری بخواه تا نجات پیدا کنی‌. اگر عهد ازل را فراموش کرده‌ای از ماهیان دریای معرفت بپرس.

هر که دید الله را الله‌ای است

هر که دید آن بحر را آن ماهی‌ است

این جهان داراست و تن ماهی‌ و روح

یونس محجوب از نور صبوح

قدر روح خود را بشناسیم، دلدار گنجی در وجود ما نهاد. آن گوهر عشق بود

 

خویشتن نشناخت مسکین آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت

/ 1 نظر / 19 بازدید
نگار

سلام عزیزم ‘ ماه رمضان مبارکت باشه. چقدر عکسش تاثیر گذاره . التماس دعا