معبد

معبد خداوند فقط به روی دلی شاد و آوازخوان و رقصان باز است..
دلِ گرفته را به این معبد، راهی نیست..
پس، از اندوه اجتناب کن..
دل خود را از همه ی رنگ ها سرشار کن!
درخشان و رنگارنگ، مثل یک طاووس..
و برای این دلشادی و آواز و رقص به دنبال دلیلی نباش..
کسی که برای شادی دلیلی می جوید، شاد نخواهد بود..
چون شاخِ تر به رقص آ و نغمه ساز کن!
نه برای دیگران،
نه به خاطر چیزی..
برقص! فقط به خاطر رقص..
بخوان! فقط برای آواز..
آن گاه سرتا پای زندگی ات ملکوتی می شود..
و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می گیرد..
این گونه زیستن، آزاد بودن است..
آرزومند سعادت نباش!
زیرا نفس همین آرزو، مانعی بر سر راه است..
زندگی ات را به آرزو زنجیر نکن
و به هیچ هدفی چشم ندوز!
آزاد زندگی کن!
لحظه به لحظه زندگی کن!
و از چیزی نترس، از ترس هم آزاد شو!
زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم..
چیزی هم به دست نمی آوریم..
و وقتی این را بفهمی،
کمال زندگی ات تحقق می یابد.

/ 7 نظر / 3 بازدید
مریم

زیبا بود به منم خواستی سری بزن خوشحال میشم

نگار

لحظه به لحظه زندگی کن! و از چیزی نترس، از ترس هم آزاد شو! زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم.. چیزی هم به دست نمی آوریم..

وحید

در این روزگار چند رنگی 1 رنگی شاه بیت غزل است مهربان

مریم

عزیزم خیلی ناز نوشتی امیدوارم همیشه سراپا شورالهی داشته باشی و زیرا اوست همیشه پیروز

منتظر

چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی خواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم ترا مانم تو اشک مرا مانی در سینه سوزانم مستوری و مهجوری در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی من سلسله موجم تو سلسله جنبانی از آتش سودایت دارم من و دارد دل داغي که نمی بینی دردی که نمی دانی دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت ؟ روی از من سر گردان شاید که نگردانی