همه برای او


بگو

همانا نماز من و عبادات من و

زندگانی من و مرگ من

برای خدایست که پروردگار جهانیان است

/ 2 نظر / 21 بازدید
صبا.ش

دوست مهربان وبلاگ بسیار زیبایی داری.اگر برایتان امکان دارد از عقاید و گفته های سید خلیل عالی نزاد بیشتر بنویسید . هر که هستی .هر کجا از این کره خاکی که هستی علی یارت باشد.[گل][گل][گل]

صبا.ش

دوست مهربان وبلاگ بسیار زیبایی داری.اگر برایتان امکان دارد از عقاید و گفته های سید خلیل عالی نزاد بیشتر بنویسید . هر که هستی .هر کجا از این کره خاکی که هستی علی یارت باشد.[گل][گل][گل]