پاییز مهربان

پاییز

افکاری در دلم می آید

خاطره‌های دور

زیبایی های اندوهگین

بودن‌هایی‌  آمیخته با نبودن

بزمهای شاد گذشته

و آغوش‌ گرم محبت

مرا مست تر کن

/ 2 نظر / 5 بازدید

دلم میخواد خوب بخونی و بدونی تعارفی تو حرفام نیست

وحید

پاییز دوست داشتنی من همچون پاییزان