بگذارید و بگذرید

امام علی علیه السلام: بگذارید و بگذرید،ببینید و دل مبندید،چشم بیاندازید و دل مبازید،که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت. 

امام علی بهترین نصیحتها را دارند.  

/ 0 نظر / 30 بازدید