نور دل

 

بایزید گفت : به چشم یقین در حق نگریستم . بعد از آنکه مرا از همه موجودات به درجه استغنا رسانید و به نور خود منور گردانید و عجایب اسرار بر من آشکارا کرد ، و عظمت هویت خویش بر من پیدا آورد . من از حق بر خود نگرستم و در اسرار و صفات خویش تامل کردم . نور من در جنب نور حق ظلمت بود ، عظمت من در جنب عظمت حق عین حقارت گشت ، عزت من در جنب عزت حق عین پندار شد . آنجا همه صفا بود و اینجا همه کدورت . باز چون نگاه کردم ، بود خود به نور او دیدم ، عزت خود از عظمت و عزت او دانستم . هرچه کردم به قدرت او توانستم کرد . دیده قالبم هرچه یافت از او یافت . به چشم انصاف و حقیقت نظر کردم همه پرستش خود از حق بود ، نه از من . و من پنداشته بودم که منش می پرستم .

گفتم : بار خدایا چیست ؟

گفت :آن همه منم و نه غیر من .

 

 

چشم نیکو باز کن در من نگر

تا ببینی نور حق اندر بشر

 

 

/ 8 نظر / 4 بازدید
الهام

عید ولایت مبارک وبلگ زیبایی دارید.یا حق

گلبانگ

از دین نبی شکفته جان و دل من با مهر علی سرشته آب و گل من گر مهر علی به جان نمی ورزیدم در دست چه بود از جهان حاصل من عيد سعيد غدير برشما مبارك باد.[گل]

حقیر

در تـــــو هــــزار مزرعـــه خشـــخاش تازه است. آدم به چشم های تو معتاد می شود ... بسم الله النور سلام خوبـــــی ایام خوش گذشته ان شاءالله ؟؟؟ عید غدیر مبارک. برای حقیر هم دعا کن. ومن الله توفیق. علـــــی (ع) ، زیبایـــــی هـــر سرنوشت است. اگـــــــر ، الگــــو شود عـــالم بهشـت است... روز غدیر آن همه پیمان که ببستند، عهد و وفایــش که بشد ، ساده شکستند، او نمی آید چـو بداند که در این عهد، منتظرانــش همـه پیمــان شکن هستند .. خدایا منتقم خون حضرت زهرا(س) را برسان. دعا ... [گل][گل][گل]

vahid

خدایا بفهمان بی تو چه میشوم اما نشانم نده خدایا هم بفهمان هم نشانم بده با تو چه میشوم خوشحالم که همچنان هستی

darvish110

یا هو نفست همیشه حق باشد یا حق

بوی بارون

گر آمدن به خود بُدی نـــــــــــامدمی ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی به زان نبُدی که انــــدر این دیر خراب نه آمــــــدمی نه شدمی نه بُدمــی خیام[گل]