شه خوبان

بگو :تنها خدای خود را می پرستم و هرگز احدی را با او شریک نمی گردانم...

بگو :البته من می‏ترسم اگر نافرمانی کنم پروردگار خود را...

 

 

منم مستی و اصل من می عشق

بگو از می بجز مستی چه آید؟

 

 

بگو: تنها از آن خداست شفاعت همه. تنها از آن وی است پادشاهی آسمانها و زمین...

 

 بگو:هدایت ، هدایتی است که از جانب خدا باشد...

 

دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی

چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

 

 

 

بگو:  الله همان عشق است...

 

 

حیات موج زنان گشته اندر این مجلس

خدای ناصر و هر سو شراب منصوری

به دست طره خوبان به جای دسته گل

به زیر پای بنفشه به جای محفوری

هزار جام سعادت بنوش ای نومید

بگیر صد زر و زور ای غریب زرزوری

هزار گونه زلیخا و یوسفند این جا

شراب روح فزای و سماع طنبوری

جواهر از کف دریای لامکان ز گزاف

به پیش مؤمن و کافر نهاده کافوری

میان بحر عسل بانگ می‌زند هر جان

صلا که بازرهیدم ز شهد زنبوری

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
درویش بی خویش

دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد [گل]

آشفته

بگو الله همان عشق است........... اشیانه ی مستی دارید