درک و آگاهی

در کتابی میخواندم که در زمان گذشته ملبانان کشتی برای پیدا کردن راهشان در دریا از نقشه استفاده نمیکردند. آنها با طعم آب دریا، بالا و پایین رفتن سطح آب، رنگ آب، شکل ابرها، نوع ماهیهایی که میدیدند، و ستاره ها برای یافتن جهت استفاده میکردند. توی اون کتاب بحث از این بود که این علوم باستانی که به دست عده کمی فقط هست به تدریج فراموش شدند و باید ما انسانهایی که در دنیای مدرن خالی از علوم عمیق زندگی میکنیم سعی به درک اینها کنیم و بتونیم رابطه خودمون رو با طبیعت به این سطح برسونیم. و فکر کنید این تنها قسمت کوچکی از اصول فراموش شده است. چقدر هست که نمیدونیم.

 

باید برگشت

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
نگار

چه قدر جالب

نگار

خیلی جالب بود عزیزم