آخرین مطلب وبلاگ


این آخرین مطلب وبلاگ مطرب دل هست. در این چند سال خدا به زیبایی تغییراتی که عاجزانه خواستارش بودم را با کمال مهربانی به من هدیه داد. الحمدلله برای همه چیز. گرچه شکر خدا را درست به جا نمیارم، ولی با تمام وجود شکرگزار همه اتفاقهایی هستم که او برای من رقم زد.

خدایا راههای دستیابی به آرامش را برای ما فراهم کن و اجازه نده که قلب ما به تاریکی و گراهی کشیده بشه.روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست


إِنَّا لِلَّه

/ 0 نظر / 45 بازدید