هو الله

معبد

معبد خداوند فقط به روی دلی شاد و آوازخوان و رقصان باز است..
دلِ گرفته را به این معبد، راهی نیست..
پس، از اندوه اجتناب کن..
دل خود را از همه ی رنگ ها سرشار کن!
درخشان و رنگارنگ، مثل یک طاووس..
و برای این دلشادی و آواز و رقص به دنبال دلیلی نباش..
کسی که برای شادی دلیلی می جوید، شاد نخواهد بود..
چون شاخِ تر به رقص آ و نغمه ساز کن!
نه برای دیگران،
نه به خاطر چیزی..
برقص! فقط به خاطر رقص..
بخوان! فقط برای آواز..
آن گاه سرتا پای زندگی ات ملکوتی می شود..
و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می گیرد..
این گونه زیستن، آزاد بودن است..
آرزومند سعادت نباش!
زیرا نفس همین آرزو، مانعی بر سر راه است..
زندگی ات را به آرزو زنجیر نکن
و به هیچ هدفی چشم ندوز!
آزاد زندگی کن!
لحظه به لحظه زندگی کن!
و از چیزی نترس، از ترس هم آزاد شو!
زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم..
چیزی هم به دست نمی آوریم..
و وقتی این را بفهمی،
کمال زندگی ات تحقق می یابد.

   + مطرب دل ; ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٩
comment نظرات ()