هو الله

دیده بگشای...

گر با غم عشق سازگار آید دل
بر مرکب آرزو سوار آید دل
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ؟
ور عشق نباشد ، به چه کار آید دل ؟
.
-ابوسعید ابوالخیر 

   + مطرب دل ; ۳:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۳
comment نظرات ()