هو الله

یا حق

       خدایا به لوح و قلم سوگند        
به راز وجود و عدم سوگند

    به آشفته حالی که بر خاکت     
زند بوسه ها دم به دم سوگند

          به مرغ اسیری که در قفسی          
غریبانه سر زیر پر دارد

            به مرز فراتر از آنچه فلک            
به پرواز مرغان نظر دارد

دور از ما کن چهره ی خود خواهی را
بر ما افشان پرتو آگاهی را

   + مطرب دل ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۳/۳٠
comment نظرات ()