هو الله

بشنو از ساقی که غوغا می کند...

خداوند در حدیث قدسی می فرماید :

« من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من

عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته انا دیته » .

 خداوند می فرماید : کسی که مرا طلب کند ، مرا درمی یابد ، کسی که

 دریافت مرا ، من را می شناسد ، کسی که شناخت مرا ، عاشق من می

شود ، کسی هم که عاشق من شد ، من هم عاشق او می شوم ، وقتی که

 عاشق او شدم ، عاشق خودم را می کشم و برای کشته خودم دیه و

خونبهایی قائل هستم . آن دیه و خونبها چیست ؟

 خود من هستم .

   + مطرب دل ; ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/٢۱
comment نظرات ()