هو الله

می نویسم

خدا،

امروز یه قلم و یه کاغذ می‌گذارم جلوم و همه درد و دلم رو مینویسم برای تو.

هیچ گوشی رو نمی‌خوام با حرفای خودم پر کنم

هیچ دلی‌ رو نمی‌خوام برنجونم

و وقت کسی‌ رو با حرفام نمی‌خوام بگیرم

میدونم تو طاقتت زیاده، برای تو مینویسم،

به زبون نمیا‌‌رم مینویسم،

تا بلکه وسط حرفم دستم خسته شد

و به کاغذ از نوشته سیاه شده نگاه کردم

و به همهٔ چیزهایی‌ که من اسمشون رو گذشتم رنج

از ته دلم بخندم

   + مطرب دل ; ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٩
comment نظرات ()