هو الله

نقل حلاج

حسین منصور را قَدَّسَ اللّهُ رُوحَهُ پرسیدند لذت عشق در کدام وقت کمال گیرد فرمود: در آن ساعت که معشوق بساط سیاست گسترده باشد و عاشق را برای قتل حاضر کرده و این در جمال او حیران شود و گوید

او بر سر قتل و من در او حیرانم

کان راندن تیغش چه نکو می راند

   + مطرب دل ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٤
comment نظرات ()